bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn.: „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej

Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2015 r. o godz. 12.00. 

Organizacja spotkania informacyjno-promocyjnego z przedstawicielami województwa kujawsko-pomorskiego w celu wymiany doświadczeń nt. wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 w województwach

Termin składania ofert upływa 10 listopada 2015 r. o godz. 8.00

Usługa związana z zakupem artykułów spożywczych i napoi na potrzeby organizacji szkoleń dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Termin składania ofert upływa 21 października 2015 r. o godz. 10.00

Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji zamykającej perspektywę finansową 2007-2013 - podsumowanie wdrażania RPO WP

Termin składania ofert upływa 19 października 2015 r. o godz. 8.00

Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie odbiorów jednoczłonowego autobusu szynowego typu 214 Mb

Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie odbiorów jednoczłonowego autobusu szynowego typu 214 Mb

Termin składania ofert upływa 30.09.2015 r. o godz. 13.00.

UWAGA:

Zmianie uległ termin składania ofert. Obecnie oferty można składać w siedzibie Zamawiającego do 08 października 2015 r. do godz. 13:00.

Inne biuletyny