bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Uwaga! Ważny komunikat.

Szanowni Państwo! W związku z wprowadzonym obowiązkiem elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, chcemy przekazać komunikat zawierający kluczowe informacje dotyczące tego procesu. Wyrażamy nadzieję, iż treść komunikatu dotrze do jak najszerszego grona wykonawców, w szczególności tych zainteresowanych udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

OR-IV.272.2.24.2016: Dostawa artykułów promocyjnych

 Termin składania ofert upłynłą w dniu 17.10.2016 r. o godz. 10:00.

OR-IV.272.1.35.2016: Dostawa licencji oraz sprzętu komputerowego

Termin składania ofert upłynął w dniu 16.11.2016 r. o godz. 10:00.

Inne biuletyny