bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Przygotowanie i wydanie czterech numerów biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Zobacz zmiany”

Termin składania ofert upływa 27.01.2016 r. o godz. 10:00

Złożenie zapytania ofertowego jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Usługa organizacji pierwszego, stacjonarnego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 w 2016 roku

Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2016 r. o godz. 10:00.

Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn.: „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej

Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2015 r. o godz. 12.00. 

Inne biuletyny