bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Organizacja szkoleń dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 w zakresie Rozliczania projektów w systemie SL2014

Termin składania ofert upływa 11 października 2016 r. o godzinie 12.00

Przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert upływa 28 września 2016 r. o godzinie 8.00.

Organizacja wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli mediów

Termin składania ofert upływa 19 września 2016 r. o godzinie 13.00.

Inne biuletyny