bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Przygotowywanie projektów i publikacja ogłoszeń promujących Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w prasie

Termin składania ofert do 20 lipca 2016 r. do godz. 11.00

Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. „Studenci podkarpackich uczelni – analiza przestrzennego oddziaływania”

Termin składania ofert: do 18 lipca 2016 r. do godz. 14.00

 „Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)”.

Organizacja konferencji szkoleniowej z zakresu ewaluacji programów operacyjnych realizowanych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Termin składania ofert upływa 17 czerwca 2016 r. o godzinie 10.30.

Inne biuletyny