bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie odbiorów jednoczłonowego autobusu szynowego typu 214 Mb

Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie odbiorów jednoczłonowego autobusu szynowego typu 214 Mb

Termin składania ofert upływa 30.09.2015 r. o godz. 13.00.

UWAGA:

Zmianie uległ termin składania ofert. Obecnie oferty można składać w siedzibie Zamawiającego do 08 października 2015 r. do godz. 13:00.

Organizacja seminariów szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów RPO WP 2014-2020 w siedmiu miastach województwa podkarpackiego

Termin składania ofert upływa 24.09.2015 r. o godz. 12.00.

Wykonanie usługi ekspertyzy pn. Wsparcie przygotowania Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020

Termin składania ofert upływa 19.08.2015r. o godz. 11:30.

Inne biuletyny