Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 68 i na części działki nr 67, obr. 207 Rzeszów – Śródmieście

Termin składania ofert upływa 18.08.2017 r. o godz. 10:00