Wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego położonego w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 13.

Termin składania ofert upływa 29.03.2016 r. o godz. 10:00.