bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Przeprowadzenie audytu finansowego projektu „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, w części dotyczącej Województwa Podkarpackiego (B1)

Termin składania ofert upływa 20 lutego 2019 r. godz. 8:00.

Uwaga: Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i tym samym przedmiotowe postępowanie ponownie zostanie przeprowadzone.

Opracowanie graficzne, skład, łamanie oraz zamieszczenie w mediach lokalnych i regionalnych materiałów informacyjnych dot. RPO WP

Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2019 r o godzinie 11.00.