bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Kompleksowa organizacja konferencji pn. Góry bez granic – transgraniczne szlaki turystyczne

Termin składania ofert upływa 3 października 2018 r. o godzinie 10.00.

Wyjazd studyjny w dniach 3-4 października 2018r.

Termin składania ofert upływa 12 września 2018 r. o godzinie 10.00.

Usługa wykonania tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski podczas XIV stacjonarnego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Termin składania ofert upływa 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.00.

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2018 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, (kancelaria ogólna).