bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Organizacja konferencji „Miejsca kultu Maryjnego na pograniczu polsko-słowackim"

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w załączeniu przesyłam zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej organizacji konferencji „Miejsca kultu Maryjnego na pograniczu polsko-słowackim"

Organizacja objazdu studyjnego dla partnerów projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)"

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w załączeniu przesyłam zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej organizacji objazdu studyjnego dla partnerów projektu.

Wykonanie analizy przedwdrożeniowej w związku z realizacją projektu „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”

Termin na składanie ofert upływa 24 marca 2017 r. o godz. 12 00.

Opracowanie graficzne, skład, łamanie oraz zamieszczanie w mediach lokalnych i regionalnych materiałów dot. RPO WP 2014-2020

Termin składania ofert upływa 17 lutego 2017 r. o godzinie 10.00.