bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Uwaga! Ważny komunikat.

Szanowni Państwo! W związku z wprowadzonym obowiązkiem elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, chcemy przekazać komunikat zawierający kluczowe informacje dotyczące tego procesu. Wyrażamy nadzieję, iż treść komunikatu dotrze do jak najszerszego grona wykonawców, w szczególności tych zainteresowanych udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

OR-IV.272.2.41.2018: Wynajem samochodu osobowego

Termin składania ofert upłynął w dniu 17.08.2018 r. o godz. 10:00.

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Termin składania ofert upływa 11.09.2018 r. o godz. 10:00

Inne biuletyny