Uchwała Nr 413/9718/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie edukacji