bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 oraz sprawozdanie z realizacji Programu

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XL/807/13 z dnia 29 listopada 2013 r. przyjęto "Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

Inne biuletyny