bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 oraz sprawozdanie z realizacji Programu

Uchwałą Nr XLVI/771/17 z dnia 27 listopada 2017 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

Inne biuletyny