bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Województwa podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Na podstawie uchwały Nr 303/6098/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2017 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekty uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Przedmiotem konsultacji jest zmiana Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

 W załączeniu znajduje się projekt uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy oraz formularz zgłaszania uwag.

Inne biuletyny