bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośći pożytku publicznego na rok 2017 oraz sprawozdanie z realizacji Programu

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIX/527/16 z dnia 28 listopada 2016 r. przyjęto "Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Inne biuletyny