bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych - rozstrzygnięcie

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 167/3443/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2016 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem śrdoków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego"