bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych - IV rozstrzygnięcie

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 94/2141/15 z dnia 22 września 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego."