bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

II Konkurs Green Velo 2017

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza II konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017roku.

Konkurs Green Velo 2017

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2017 ROKU

Konkurs ofert 2016 rozstrzygnięty

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o dofinansowaniu zadań publicznych w zakresie turystyki w 2016r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2013 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2013 roku.
W ramach konkursu można składać oferty na realizacją zadania w okresie 01 czerwca do 30 listopada 2013 roku. Termin składania ofert mija 24 kwietnia 2013 roku – decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.