bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku rozstrzygnięty

Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 26. lutego br. przyznał dotacje na realizację zadań publicznych Woj. Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Informujemy, że w dniu 17 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i udzielił dofinansowania na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku.

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 r.

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Zarząd Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.