Protokół z przebiegu i wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018r. w woj. podkarpackim.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała i protokół.pdf)Uchwała i protokół.pdf1987 kB