bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

Projekt uchwały

Mapa

Współrzędne punktów załamania granicy park

Współrzędne punktów załamania granicy otuliny parku

Pliki wektorowe w układzie 92:

Granica parku

Plik shp

Plik prj

Plik shx

Granica otuliny Parku

Plik shp

Plik prj

Plik shx

Pliki wektorowe w układzie wgs84:

Granica Parku

Plik shp

Plik prj

Plik shx

Granica otuliny Parku

Plik shp

Plik prj

Plik shx

Inne biuletyny