bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 440 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 15 czerwca 2018 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

440/9238/18

15 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

440/9239/18

15 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Miastu Dębica.

440/9240/18

15 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

440/9241/18

15 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera wiodącego w projekcie: „Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” ("Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”).