bip logo

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

LogowanieStatystykaDzisiaj: 5
Wczoraj: 1035
Bieżący tydzień: 1040
Poprzedni tydzień: 4924
Ogółem: 67810Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2013.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. z 12 grudnia 2012r.; poz. 1391 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek sporządzania i przekazania sprawozdań w formie elektronicznej.

Formularze sprawozdań OŚ 4g i OŚ 4p za 2013r. wraz z załącznikami i objaśnieniami

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Cieplińskiego 4
Departament Budżetu i Finansów
Oddział Księgowości i Windykacji Opłat

Barbara Nawojska
Elżbieta Figiel
Tel. 17 850 17 95
Iwona Beskur
Tel. 17 850 17 33