bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

LogowanieSprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g

Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2015.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015; Dz. U. z 2015 r. poz. 561).

Formularze w/w sprawozdań dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Cieplińskiego 4
Departament Budżetu i Finansów
Oddział Księgowości i Windykacji Opłat

Kierownik Oddziału Bożena Tomaka

Tel 17 850 1732

Barbara Nawojska
Elżbieta Figiel
Tel. 17 850 17 95
Iwona Beskur
Tel. 17 850 17 33