bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

LogowanieOpłaty za korzystanie ze środowiska

INFORMACJA PODSTAWOWA:

Z DNIEM 11 WRZEŚNIA 2013 R. SPRAWY ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PROWADZONE SĄ W  DEPARTAMENCIE OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEG0 W RZESZOWIE, 35-010 RZESZÓW, ALEJE ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4, IV PIĘTRO.

Rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie:
od dnia 1 września 2007 r. rachunek prowadzony jest w
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 14        
nr rachunku 62 1930 1389 2700 0701 4802 0027

ZMIANA SYSTEMU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Z PÓŁROCZNEGO NA ROCZNY
 

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (DZ.U. z 2012 roku, poz. 1342) wprowadziła ważne zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska tj. z dniem 1 stycznia 2013 r. została dokonana zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny. W związku z powyższym: 

 • ostatnim okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w starym systemie półrocznym jest II  półroczne 2012 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upłynął z dniem 31 stycznia 2013 r.) 

 • pierwszym okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w nowym systemie rocznym, jest  rok 2013 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upływa z dniem 31 marca 2014 r.)

 

Wzory rocznych wykazów obowiązujące za okres korzystania ze środowiska od 2013 r. określa określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 luty 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274) - pobierz

 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2014 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. 2013 nr 0, poz. 729) - pobierz

 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. 2012, poz.766)pobierz

Wzory półrocznych wykazów obowiązujące za okres korzystania ze środowiska od 1 półrocza 2009 r. określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat ( Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816 ) - pobierz

 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września  2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. 94, poz.958) -  pobierz
   
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2011 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. 74, poz.945) -  pobierz
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2010 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P. 57, poz. 780) -  pobierz  
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2009 określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217), rozporządzenie to określa również współczynniki różnicujące - pobierz

Wzory półrocznych wykazów obowiązujące w okresach korzystania ze środowiska od 2 półrocza 2007 r. do 2 półrocza 2008 r. włącznie - określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych - Dz.U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2128 - pobierz

 • Stawki cenowe oplat za korzystanie ze środowiska w roku 2008: określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2176) z dniem 1 stycznia 2008 r. zostało zmienione dwoma aktami prawnymi. Zmiany te wynikają z: 
  - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
  (Dz.U. z 2007r. Nr 106, poz. 723) – stawki za odpady pobierz
  oraz
  - obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. z 2007r. Nr 68, poz. 754)    – stawki pozostałe    pobierz
   Współczynniki różnicujące zawarte w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2005 r. nie uległy zmianie          

Autor opracowania: Robert Gnatek - Kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - tel. 17 747 6345