bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji

 
  

Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.

 

Podstawa prawna:

  • art. 15 ust. 2, 3 i 5, art. 20 ust. 2 oraz art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr 139/2951/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”

 

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o dotację (do pobrania poniżej),
  • Wyrys z mapy ewidencyjnej (kopia mapy ewidencyjnej) z oznaczoną dokładną lokalizacją inwestycji.
  • Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.

 

Terminy:

  • Przyjmowanie wniosków od 1 stycznia do 15 lutego roku, w którym środki będą wykorzystywane.
  • Ostateczne rozliczenie dotacji należy złożyć, celem zaopiniowania, do PZMiUW nie później niż do 10 listopada.

 

 

Dokumenty należy składać:

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

Osobiście:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter