http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

|
[EN] Marcin Szczepański

Informujemy, że w dniu 17 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i udzielił dofinansowania na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku.

Konkurs ofert rozstrzygnięty

|
BIP2

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 r.