bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.); ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz Uchwały Nr 137/3147/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia rejestru instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Rejestr prowadzony jest w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego przez wyznaczonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego pełnomocnika i obejmuje następujące instytucje:

1) Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie;
2) Galeria sztuki Współczesnej w Przemyślu;
3) Centrum Kulturalne w Przemyślu;
4) Muzeum Podkarpackie w Krośnie;
5) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie;
6) Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie;
7) Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie;
8) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;
9) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie;
10) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu;
11) Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach;
12) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku;
13) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Księgę rejestrową dla Muzeum-Zamku w Łańcucie i Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej  prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Elektroniczny rejestr instytucji kultury

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 9 i art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189) oraz Uchwały Nr 137/3147/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 14 maja 2012 r. prowadzony jest także Elektroniczny rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Rejestr obejmuje następujące dane i informacje:

1) numer wpisu do rejestru;
2) datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;
3) pełną nazwę instytucji kultury wynikającej ze statutu;
4) skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;
5) siedzibę i adres instytucji kultury;
6) oznaczenie organizatora instytucji kultury;
7) oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;
8) akt o utworzeniu instytucji kultury;
9) akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

Dane zawarte w rejestrze instytucji kultury udostępnia się przez:

  1. Otwarty dostęp do informacji o zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, w którym Województwo Podkarpackie udostępnia informację publiczną; adres: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/rejestry-i-ewidencje/rejestr-instytucji-kultury
  2. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek zainteresowanego. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej – Dz.U. Nr 187, poz. 1330).

Składający wniosek może uiszczać zapłatę bezpośrednio w kasach Urzędu Miasta Rzeszowa (Wydział Finansowy, ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów) jako właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Jednocześnie zgodnie z §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 189) w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach urzędowania tj. w godzinach od 7.00 – 15.00 w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 13, pokój 36).

 

 
linia 200
Autor opracowania:
Jarosław Gawlik
tel.: 17 747 5923
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załączniki:
Pobierz plik (tabela rejestrowa III 2018.pdf)Rejestr instytucji kultury234 kB