bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Petycje złożone w 2019 roku

REJESTR PETYCJI

Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1. 28.01.2019 r. w sprawie ponownego uruchomienia basenu rehabilitacyjnego w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II, działajacym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 28.04.2019 r. udzielono odpowiedzi pismem z dnia 12 lutego 2019 r., znak: OZ-I.9024.15.2019.MP plik
 2. 19.03.2019 r.  w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego z Rzeszowa przez Jarosław, Lubaczów do miejscowości Hrebenne i Rawa Ruska 19.06.2019 r. udzielono odpowiedzi pismem z dnia 28 marca 2019 r., znak: DT-VIII.8060.2.13.2019.AS plik 
3. 6.06.2019 r. w sprawie remontu drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Horyniec-Zdrój - Werchrata - Prusie 6.09.2019 r. udzielono odpowiedzi pismem z dnia 19 czerwca 2019 r., znak: DT-I.8010.1.79.2019.MS plik
4. 18.06.2019 r. Aleksandra Kanak w sprawie dodatkowego kursu pociągu REGIO na trasie Przemyśl Główny - Jarosław - Przeworsk 18.09.2019 r. udzielono odpowiedzi pismem z dnia 17 lipca 2019 r., znak: DT-VIII.8060.2.27.2019.AS plik
5. 12.09.2019 w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 878 na granicy miejscowości Kielnarowa i Borek Stary 12.12.2019 r. plik