bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Informacja o Konferencji dot. projektu pozakonkursowego pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Logo nowe04

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza na Konferencję otwierającą projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu, w trakcie której zostanie przedstawiona koncepcja funkcjonowania nowego narzędzia wspierającego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego w zakupie specjalistycznych usług od krajowych i zagranicznych instytucji otoczenia biznesu oraz dostawców usług proinnowacyjnych.

Inne biuletyny