bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019 – 2023

Treść projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019 – 2023 dostępna TUTAJ.

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie POSPH.pdf)obwieszczenie POSPH.pdf516 kB

Ogłoszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Zarząd Województwa Podkarpackiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr LIX/930/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 18 września 2018 r., poz. 3937), Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030.

Ogłoszenie o naborze Partnera

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty nabór na Partnera do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacja dot. naboru wniosków w ramach projektu „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że nabór wniosków w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB został zamknięty z dniem 31 grudnia 2018 r.

Inne biuletyny