bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Kluby radnych Sejmiku

KLUBY RADNYCH

Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może być członkiem tylko jednego klubu. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.

Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.

Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu regulaminy klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

Wykaz klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

1. Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
2. Klub Radnych "Polskie Stronnictwo Ludowe"
3. Klub Radnych "Platforma Obywatelska"

Skład osobowy klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - 18 członków

 1. Wojciech Zając    - Przewodniczący Klubu
 2. Jacek Magdoń - Wiceprzewodniczący Klubu
 3. Anna Huk   - Sekretarz
 4. Stanisław Bajda
 5. Stanisław Bartnik
 6. Stefan Bieszczad 
 7. Jerzy Borcz
 8. Dorota Chilik
 9. Jerzy Cypryś
 10. Ewa Draus
 11. Jacek Kotula
 12. Stanisław Kruczek 
 13. Maria Kurowska 
 14. Lucjan Kuźniar
 15. Zbigniew Kuźniar
 16. Czesław Łączak
 17. Władysław Ortyl 
 18. Bogdan Romaniuk

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego - 9 członków

 1. Wiesław Lada - Przewodniczący Klubu
 2. Władysław Stępień - Wiceprzewodniczacy Klubu
 3. Tomasz Bury-Sekretarz Klubu
 4. Stanisław Bartman
 5. Joanna Bril 
 6. Andrzej Nepelski
 7. Maria Pospolitak
 8. Dariusz Sobieraj
 9. Jan Tarapata
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej - 5 członków
 1. Teresa Kubas-Hul   - Przewodnicząca Klubu
 2. Marek Ordyczyński - Wiceprzewodniczący Klubu
 3. Iwona Kołek
 4. Sławomir Miklicz
Niezrzeszeni
 
Lidia Błądek
Maciej Lewicki

Inne biuletyny