bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Pozostałe jednostki organizacyjne

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,  nieposiadających osobowości prawnej,  Województwa Podkarpackiego (bez wojewódzkich jednostek oświatowych)
(wyciąg z zał. Nr 2 do Uchwały Nr 73/1910/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 września 2019 r.)


Inne jednostki:

bip19Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

bip19 Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

bip19 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

bip19 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

bip19 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

bip19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

bip19 Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

bip19 Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

Inne biuletyny