Wojewódzkie Jednostki Oświatowe

 

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, Województwa Podkarpackiego

(wyciąg z zał. Nr 2 do Uchwały Nr 63/1567/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lipca 2019 r.)

Jednostki oświatowe: