bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Wojewódzkie Jednostki Oświatowe

 

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, Województwa Podkarpackiego

(wyciąg z zał. Nr 2 do Uchwały Nr 13/312/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 stycznia 2019 r.)

Jednostki oświatowe:

Inne biuletyny