http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Interpelacja złożona przez radnego Janusza Koniecznego na XXXIX sesji w dniu 28 października 2013 r.

|
[KS] Iwona Kiełbasa

w sprawie budowy alternatywnego wysokoprzepustowego połączenia drogowego umożliwiającego wyprowadzenie nadmiernego ruchu tranzytowego z miasta Mielca oraz tworzącego łącznik do autostrady A-4 – łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T.