http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Interpelacja złożona przez radną Ewę Draus na XXXVIII sesji w dniu 23 września 2013 r.

|
[KS] Iwona Kiełbasa

w sprawie uwzględnienia w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 rok wybudowania chodnika przy drodze wojewódzkiej 872 na odcinku od Baranowa Sandomierskiego do Skopania, z włączeniem do istniejącego chodnika przy Domu Dziecka.