bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Interpelacja złożona przez radnego Janusza Magonia na XXXV sesji w dniu 24 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia na najbliższej sesji Sejmiku stanowiska w sprawie nowego rozporzadzenia Komisji Europejskiej tzw. wyłączeń blokowych.