Interpelacja złożona przez radnego Władysława Turka na LV sesji w dniu 8 września 2014 r.

w sprawie podjęcia działań mających na celu ochronę przed powodzią Osiedla Jedlicze – Borek.