Interpelacja złożona przez radnego Jarosława Brenkacza na XLV sesji w dniu 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie wsparcia pracowników NKJO poprzez pośrednictwo w zatrudnieniu w instytucjach podległych Samorządowi Województwa.