Interpelacja złożona przez radnych Fryderyka Kapinosa, Jarosława Brenkacza, Czesława Łączaka, Władysława Turka i Ewę Draus do Kancelarii Sejmiku w dniu 24 lutego 2014 r.

w sprawie inwestycji na drogach,  zaplanowanych w uchwale
budżetowej na 2013 r., które nie zostały zrealizowane.