Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-OAII.4233.13.2015.ew.37 z dnia 28.07.2016r.

Zawiadomienie GDOS 03 08 2016