http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Artykuły

Filtr

Petycje

|
BIP2
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące
przebiegu postępowania w tym zasieganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1.
2.
3.
4.
5.

Spółki prawa handlowego, w których Województwo ma pozycję dominującą

|
[NW] Krzysztof Szklanny

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. +48 17 852 06 00, 867 62 00
fax. +48 17 852 06 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rarr.rzeszow.pl

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34 277 000,00 zł (100% - 34 277 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada 34 277 sztuk akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 34 277 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Strata nettoRARR S.A. za rok 2015, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła 567 990,28 zł. Strata pokryta została z kapitału zapasowego Spółki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna

ul. Zdrojowa 48
38-481 Rymanów-Zdrój
tel. +48 13 435 74 01
fax. +48 13 435 74 75

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 650 000,00 zł(100% - 1 865 000 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada 1 865 000 sztuk akcji „Uzdrowiska Rymanów” S.A. o łącznej wartości nominalnej 18 650 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Rymanów" S.A. za rok 2016, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniósł 251 506,26 zł.Zysk netto został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sanatoryjna 3
37-620 Horyniec-Zdrój
tel. + 48 16 631 30 88
fax. + 48 16 631 33 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.uzdrowisko-horyniec.com.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 922 500,00 złotych (100% - 15 845 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 15 845 udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. o łącznej wartości 7 922 500,00 zł,co stanowi 100%kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk netto Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. za rok 2015, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniósł 18 129,81 zł. Zysk przeznaczony został w całości na kapitał zapasowy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Jasionka 942
36-002 Jasionka
tel. +48 17 852 00 81
fax. +48 17 852 07 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rzeszowairport.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 484 642 600,00 zł (100% - 4 846 426 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 2 634 226 udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 263 422 600,00 zł, co stanowi 54,35% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Strata netto Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. za rok 2015, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła 17 681 797,62 zł. Strata netto będzie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podkarpacka Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szopena 51/213
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 867 62 80
fax. +48 17 867 62 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pae.org.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 690 000,00 zł (100% - 690 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 410 udziałów PAE Sp. z o.o. o łącznej wartości 410 000,00 zł, co stanowi 59,42% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Zysk nettoPodkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. za rok 2015, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniósł 165 107,06 zł. Zysk netto przeznaczony został w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor opracowania: Justyna Kuśnierz
Wprowadził: Krzysztof Szklanny tel.:17 747 59 18

Kluby radnych Sejmiku

|
[KS] Jolanta Śmietana
KLUBY RADNYCH

Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może być członkiem tylko jednego klubu. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.

Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.

Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu regulaminy klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.

Wykaz klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

1. Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
2. Klub Radnych "Polskie Stronnictwo Ludowe"
3. Klub Radnych "Platforma Obywatelska"
4. Klub Radnych "Sojusz Lewicy Demokratycznej"
5. Klub Radnych  " Prawica Rzeczypospolitej"

Skład osobowy klubów radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

Klub Radnych "PiS"
 
1.   Czesław Łączak   - Przewodniczący Klubu
2.   Władysław Turek - Sekretarz Klubu
3.    Stanisław Bartnik  - Skarbnik
4.    Stanisław Bajda
5.    Lidia Błądek
6.    Jarosław Brenkacz
7.    Jan Burek 
8.    Wojciech Buczak
9.    Janusz Ciółkowski
10.  Ewa Draus
11.  Fryderyk Kapinos
12.  Lucjan Kuźniar
13.  Mieczysław Miazga
14.  Tadeusz Pióro
 
Klub Radnych "PSL"
 
1. Mariusz Kawa            - Przewodniczący Klubu
2. Władysław Stępień     - Sekretarz
3. Stanisław Bartman
4. Dariusz Sobieraj
5. Jan Tarapata
 
Klub Radnych "PO"
 
1. Teresa Kubas-Hul                     - Przewodnicząca Klubu
2. Jerzy Borcz
3. Zygmunt Cholewiński
4. Maciej Lewicki
5. Sławomir Miklicz
6. Zdzisław Nowakowski
 
Klub Radnych "SLD"
 
1. Bronisław Tofil          - Przewodniczący Klubu
2. Anna Kowalska     
3. Edward Brzostowski
4. Janusz Konieczny
 
Klub Radnych "PR"  
 
1. Tadeusz Majchrowicz       - Przewodniczący Klubu
2. Janusz Magoń                 - Wiceprzewodniczący Klubu
3. Bogdan Romaniuk
 

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH BESKIDZKICH

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich informuje, że egzamin teoretyczny dla kandydatów na przewodników górskich w dniu 12 lipca 2019 r. rozpocznie się o godz. 8.30 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Ł. Cieplińskiego 4 (II piętro).

Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać dowód tożsamości.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar BESKIDÓW.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

|
[NW] Krzysztof Szklanny

ul. Hetmańska 4/3        

35-045 Rzeszów

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 500 000,00 zł (100% - 3 500 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada 3 500 udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 3 500 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: 1 000,00 zł.

 

Zarząd Spółki:

Krzysztof Staszewski               Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Paweł Wais                            Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zofia Kwaśnik                          Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesława Sawczak                   Sekretarz Rady Nadzorczej

 

---------------------------------------

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w dniu 4 kwietnia 2017 roku podjęło uchwałę Nr 7/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki o następującej treści:

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. 1.Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. 2.Treść umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie przepisów ustawy z dniaczerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkamioraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

 

§ 2

 1. 1.Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
 2. 2.Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
  1)dla Prezesa Zarządu – wynosi 13 200,00 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście) złotych miesięcznie,
  2)dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi 11 000,00 (słownie: jedenaście tysięcy) złotych miesięcznie.
 3. 3.Do dnia 30 czerwca 2017 roku wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Spółki wynosi 6 600,00 (słownie: sześć tysięcy sześćset) złotych miesięcznie.

 

§ 3

 1. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% sumy wynagrodzenia stałego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
 2. W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) informacji dotyczących celów zarządczych, wag tych celów, a także kryteriów ich realizacjirozliczania nie publikuje się.
 3. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorczaoparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów.
 4. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu członka Zarządu przez niepełny rok obrotowy jeżeli jest to obiektywnie możliwe, wysokość wynagrodzenia zmiennego jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym.
 5. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutoriumwykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

 

§ 4

 1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 powinna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu jej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy, a takżerazie potrzeby do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania.

 

§ 5

 1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji,także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
 2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

 

§ 6

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzeniakonieczności dokonywania dodatkowych czynności.
 2. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcjijakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

 

---------------------------------------

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w dniu 4 kwietnia 2017 roku podjęło uchwałę Nr 8/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej o następującej treści:

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 33 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

W okresie do 30 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie pobiera wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

 

---------------------------------------

EGZAMIN DLA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH BESKIDZKICH NA ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla osób, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na część Beskidów i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia na cały obszar Beskidów:

 TERMIN EGZAMINU

• 18 września 2015 r. – część teoretyczna

• 19-20 września 2015 r. – część praktyczna

Osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego dopuszcza się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy obszar bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie n/w dokumentów:

 • zgłoszenie do egzaminu 
 • kopia legitymacji przewodnika górskiego
 • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł

Zgłoszenia pisemne przyjmowane są do 14 sierpnia 2015 r.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro) albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Wszelkich informacji nt. planowanego egzaminu udziela Agnieszka Skrzat tel. 17 747 66 16.

EGZAMIN 11 - 13.04 obszar Beskidów Wschodnich. Główne punkty trasy egzaminacyjnej oraz sposób oceniania

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 11-13 Kwietnia 2019 r.,  Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

TRASA I SPOSÓB OCENIANIA - Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich 18-19 maja

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014  r., poz. 868)w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 17-19 maja 2018 r., Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH BESKIDZKICH

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar Beskidów

TERMIN EGZAMINU
• 17 maja 2018 r. (czwartek) – część teoretyczna
• 18 - 19 maja 2018 r. (piątek, sobota) – część praktyczna

TRASA I SPOSÓB OCENIANIA - Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich 29.09-1.10.2017

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 29 września - 1 października 2017r., Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości główne punkty trasy egzaminacyjnej oraz sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu

Główne punkty trasy egzaminacyjnej w dn. 5-6.11.2016

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 4 - 6 listopada 2016r.,  Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

Regulamin pracy

|
Anna Janocha-Wójciak

Główne punkty trasy egzaminacyjnej w dn. 15-16.10.2016

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 14 - 16 października 2016r.,  Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

Konsultacje społeczne projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

|
[DT] Dariusz Dozd

Województwo Podkarpackie działając w imieniu własnym oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Gminy Miasto Rzeszów, działając na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że rozpoczyna proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU „BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ – PKA”. Wszyscy zainteresowani od 29.05.2017r. do 19.06.2017 r. mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag  i wniosków w ramach konsultacji społecznych.

Egzamin dla Przewodników Górskich Beskidzkich na rozszerzenie uprawnień

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla osób, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na część Beskidów i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia na Beskidy Zachodnie (część wschodnia i/lub zachodnia). Główne punkty trasy egzaminacyjnej.

Komunikat dla klientów Biura Podróży ART TOUR w Rzeszowie

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Informujemy, że 11 lipca 2016 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez Biuro Podróży ART TOUR Artur Korszeń z siedzibą w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 24, wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem 015/04.

Egzamin dla Przewodników Górskich Beskidzkich na rozszerzenie uprawnień

|
[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla osób, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na część Beskidów i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia na Beskidy Zachodnie (część wschodnia i/lub zachodnia)