bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

 

       budzet-uchw1        budzet-spraw1        budzet-kwart1

       Mienie        budzet-dlug2        budzet-bilanse1

       budzet-pomoc1        budzet-rach1

Wykaz numerów rachunków bankowych

 

 

Aktualne numery rachunków bankowych

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Lp.

    Rodzaj operacji / Nazwa rachunku  

Numer rachunku

 

 

 

1.

Rachunek bieżący dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego / ORGAN

53 1020 4391 0000 6002 0159 0090

 

2.

Wpłaty z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez UMWP / DOCHODY

38 1020 4391 0000 6302 0159 0116

 

3.

Wydatki i wpływy z tytułu zwrotu wydatków budżetowych realizowanych przez UMWP / WYDATKI

33 1020 4391 0000 6502 0159 0108

 

4.

Opłaty z tytułu a wyłączenia gruntów z produkcji rolnej / DOCHODY OGR

52 1020 4391 0000 6002 0159 0884

5.

Wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska / FOŚIGW

94 1020 4391 0000 6802 0159 0900

6.

Baterie i akumulatory / BIA

49 1020 4391 0000 6802 0159 0934

7

OPŁATA PRODUKTOWA

54 1020 4391 0000 6902 0159 0892

8.

Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów / WYCINKA DRZEW

45 1020 4391 0000 6502 0159 0959

9.

Opłaty za opakowania /OPAKOWANIA

50 1020 4391 0000 6302 0159 0967

10.

KARY ODPADY

42 1020 4391 0000 6102 0159 0918

11.

ORGAN EGZEKUCYJNY

54 1020 4391 0000 6602 0159 0942

12.

Wpłaty z tytułu opłat melioracyjnych / OPŁATY MELIORACYJNE

43 1020 4391 0000 6102 0159 0124

 

13.

Wpłaty z tytułu wadium, zabezpieczeń należytego wykonania umowy i innych sum depozytowych / DEPOZYTY

09 1020 4391 0000 6102 0159 0348

 

14.

Zwroty środków dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów / STAŻE

22 1020 4391 0000 6102 0159 0793

15.

ZFŚS -   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

21 1020 4391 0000 6102 0159 0132

 

16.

Zwroty środków od Beneficjentów realizujących projekty RPO WP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 / ZW RPO WP 2007-2013 RPO WP

28 1020 4391 0000 6302 0159 0587

 

 

17.

Zwroty środków od Beneficjentów realizujących projekty RPO WP w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 / ZW RPO WP 2014-2020

23 1020 4391 0000 6502 0159 0579

 

18

Opłaty naliczane zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688)

57 1020 4391 0000 6202 0167 4407

19

Opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

62 1020 4391 0000 6002 0167 4415