Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2017 r.