http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Kierownicy jednostek

Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

|
[OR] Anna Tomankiewicz

Poniżej znajdują się skany oświadczeń majątkowych kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.