bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 września 2014 r.

Komisarz Wyborczy w
Rzeszowie

         POSTANOWIENIE
         Komisarz Wyborczy w Rzeszowie
         z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16listopada 2014 r.

postanawiam

§ 1. Powołać Wojewódzką Komisję Wyborczą w składzie określonym w załączniku nr 1.

§ 2. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 2 do nr 7

§ 3. Powołać Miejskie Komisje Wyborcze w miastach na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 8

§ 4. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 2, w składach określonych w załącznikach od nr 9 do nr 51
§ 5. Upoważnić starostów, wójtów
, burmistrzów i prezydentów miast do zwołania pierwszego posiedzenia, odpowiednio powiatowej, gminnej lub miejskiej komisji wyborczej, o których mowa w §2-4.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie

(-)Tomasz Smoleń


 

Załącznik l

do Postanowienia

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie
z
dnia 22 września 2014 r.

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Rzeszowie
al
. Łukasza Cieplińskiego 4/149

skład komisji:

1. Witold Olech
Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

 

2. Grażyna Zofia Buż, zam. Rzeszów

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

 

3. Bogusław Józef IngIot, zam. Rzeszów

zgłoszenia dokonał: KWW "Razem dla Podkarpacia"

 

4. Wojciech Mieczysław Jaślar, zam. Krościenko Wyżne
zgłoszenia dokon: KW Platforma Obywatelska RP

 

5. Mariola Helena Lasek, zam. Zarzecze
zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

 

6. Lilianna Krystyna Mierzwa-Będowska, zam. Rzeszów
zgłoszenia dokonał: KW Twój Ruch

 

7. Ewelina Maria Pawłucka, zam. Rzeszów
zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

 

8. Grzegorz Piotr Tereszkiewicz, zam. Rzeszów

zgłoszenia dokonał: KWW Lista Bezpartyjna Mieszkańców Rzeszowa

 

9. Agnieszka Justyna Wróbel, zam. Rzeszów
zgłoszenia dokonał: KW Prawica

Inne biuletyny